O mnie

Aleksandra Dziewiałtowska-Gintowt

Jestem terapeutą,  konsultantem kryzysowym, praktykiem metody terapeutycznej Kids Skill oraz pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym. Pracuję terapeutycznie z dorosłymi głównie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie doskonalę swoje umiejętności w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Mam ponad 20 lat doświadczenia we wspieraniu młodzieży  i dorosłych.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora PSTTSR.

Wspieram osoby, które doświadczają zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, kryzysów, zaburzeń nastroju, trudności w relacjach, trudności wychowawczych. 

Zrealizowałam też wiele szkoleń specjalistycznych, m.in.:

  • Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie

  • Praktyczne metody pracy z traumą relacyjną u dzieci i nastolatków

  • Gry i zabawy terapeutyczne w pracy z dziećmi i dorosłymi

  • Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnym

  • Praca z klientem w obszarze zaburzeń odżywiania w perspektywie TSR

  • Psychoedukacja dzieci i nastolatków z ASD i ADHD. Psychoedukacja systemu – rodziców, nauczycieli, środowiska.

  • Skuteczna praca z ASD i ADHD – jak ją prowadzić, planować i naprawiać to, co nie działa.

  • Jak być skutecznym terapeutą dla rodzin zastępczych i adopcyjnych